Begraven

Kiezen voor begrafenis

Een begrafenis kost gemiddeld meer dan een crematie. Wie voor een begrafenis kiest, doet dat vaak omdat er dan voor de nabestaanden een gedenkplaats is om naartoe te gaan. Of om te kunnen worden begraven vlakbij een dierbare die al eerder is overleden. Ook religie en levensovertuiging kunnen een rol spelen bij de keuze voor begraven.

Begraafplaats kiezen

Wilt u worden begraven in uw woonplaats of geboorteplaats? Of liever ergens anders? U bent vrij in de keuze van een begraafplaats. Er zijn allerlei soorten begraafplaatsen. U kunt ook kiezen voor bovengronds begraven – waarbij de overledene in een grafkamer wordt bijgezet - of voor een natuurbegraafplaats. In uitzonderlijke gevallen kan de gemeente toestemming geven voor het begraven op eigen grond.

In de gemeente Smallingerland zijn vier algemene begraafplaatsen en er zijn enkele kerkelijke en bijzondere begraafplaatsen.

Soorten graven

U kunt kiezen uit verschillende soorten graven.

  • In een algemeen graf worden twee of drie mensen begraven, die elkaar niet gekend hoeven te hebben, maar die wel kort na elkaar zijn overleden. Een algemeen graf mag tien jaar nadat de laatste overledene in het graf is begraven, geruimd worden.
  • Bij een particulier graf, of "eigen graf", bepaalt u zelf wie er in het graf komt te liggen. In een familiegraf kunnen twee tot vier mensen bij elkaar begraven worden. In principe kan iedereen begraven worden op een algemene begraafplaats. De huurtermijn voor deze graven kan steeds verlengd worden door de nabestaanden.
  • Bij kerkelijke begraafplaatsen of bijzondere begraafplaatsen kunnen eisen gesteld worden aan wie er begraven mag worden. Men moet bijvoorbeeld lid zijn van de kerk of inwoner zijn van de plaats.
  • Een urnengraf is een graf waarin na een crematie een urn wordt geplaatst. Net als voor een ‘gewoon graf’ betaalt u ook voor een urnengraf grafkosten.
Kosten begrafenis

Kiest u voor begraven? Dan betalen uw nabestaanden begraafkosten. Ook betalen zij voor grafrechten en onderhoud. De hoogte van deze kosten verschilt per gemeente. Daarnaast brengt een begrafenis nog andere kosten met zich mee. U kunt hierover meer lezen op de pagina Uitvaartkosten.

Tarieven van de gemeente Smallingerland vindt u hier en informatie van de gemeente Smallingerland hier.

Graf reserveren 

Wanneer u op een bepaalde plek begraven, bijgezet of verstrooid wil worden, dan kunt u deze plek bij leven al reserveren. Ook het reserveren van meerdere plekken naast elkaar is mogelijk. U betaald per praf per jaar een reserveringstarief.

Wanneer is/mag de begrafenis?

In de Nederlandse wetgeving staan regels voor begrafenissen. Zo mag een overledene niet eerder dan 36 uur en niet later dan 6 werkdagen na het overlijden worden begraven. Weekenden en feestdagen worden niet meegerekend. Tenzij de burgemeester van de gemeente toestemming geeft voor afwijking van deze regel.

 

Maak een afspraak voor het bespreken van uw wensen

24 uur per dag bereikbaar op
telefoonnummer: 0512 - 515 827