Veelgestelde vragen

 

Heeft u een vraag? Mogelijk vindt u het antwoord hieronder:

Waarschuw allereerst uw huisarts. Buiten kantoortijden kunt u de Dokterswacht bellen. De arts geeft een verklaring van overlijden af. Die is nodig om aangifte van overlijden te kunnen doen. Licht ook de belangrijkste naasten in.

Bel vervolgens De Laatste Eer op 0512 – 515 827 om het overlijden te melden. Wij zijn 24/7 bereikbaar. De uitvaartverzorger maakt met u een afspraak. Verzamel voor die afspraak alvast het volgende:

 • de verklaring van overlijden die de arts heeft opgesteld;
 • kleding voor de overledene;
 • de uitvaartpolis(sen) indien aanwezig;
 • trouwboekje (indien van toepassing);
 • adressenlijst voor rouwkaarten;
 • uw ideeën voor een tekst op de rouwkaart en voor een advertentie.

Met bovenstaande zaken kan de uitvaartverzorger u helpen. Er komt immers veel op u af. En bij alle emoties kan het lastig zijn om met regelzaken bezig te moeten zijn. Tijdens de eerste afspraak neemt de uitvaartverzorger samen met u de wensen van de overledene en nabestaanden door. Vanzelfsprekend staan wij daarbij klaar voor al uw vragen.

Vooraf uw uitvaartwensen helder krijgen en kenbaar maken geeft rust. Zowel voor uzelf als voor uw nabestaanden. Wanneer u uw wensen vooraf met ons bespreekt, kunnen we bovendien samen met u kijken of uw wensen ook financieel haalbaar zijn en welke verzekering het beste bij uw persoonlijke wensen past. Maakt u gerust een afspraak.  Ook het invullen van de kostenmeter geeft u inzicht in uw wensen en het bijpassend financiële plaatje.

Op rouwkaarten staat soms een kledingvoorschrift, zoals ‘zwarte kleding’, of ‘Draag kleding waarin je je prettig voelt’. Wanneer er geen kledingvoorschrift is, kunt u kleding aantrekken waar u zich goed bij voelt en waarvan u denkt dat die past bij de gelegenheid en bij de overledene.

Een condoleancekaart sturen is een mooi gebaar. Maar wat schrijf je erop? U bent niet de enige die het lastig vindt om passende woorden te vinden. Op het internet vindt u voorbeelden, die u kunnen helpen. Kijk ter inspiratie eens op www.memori.nl/condoleance-teksten of www.greetz.nl/kaart-teksten/condoleanceteksten.

Er is geen wettelijke regeling voor bijzonder verlof. In uw cao, arbeidsovereenkomst of bedrijfsreglement staat wanneer u bijzonder verlof kunt krijgen en hoelang dat verlof duurt. Bij overlijden van een direct familielid heeft u recht op calamiteitenverlof, zodat u meteen de nodige zaken kunt regelen.

Of u een uitvaartverzekering nodig hebt, hangt af van uw huidige financiële situatie. U weet niet wanneer u overlijdt. Mocht u morgen komen te overlijden en u over voldoende kapitaal beschikt om de uitvaart te betalen, dan is het niet nodig om een uitvaartverzekering af te sluiten. Staat er niet voldoende geld op uw rekening, dan kunnen uw nabestaanden in financiële problemen komen. Met een uitvaartverzekering voorkomt u dat zij naast het verdriet om het overlijden ook nog eens voor onverwachte kosten komen te staan. Een goede regeling voor uw uitvaart en de periode daarna is een uiting van liefde en zorg voor uw nabestaanden. De gemiddelde kosten van de uitvaart kunt u berekenen met onze kostenmeter.

 

Met een overlijdensrisicoverzekering dekt u financiële risico’s af zoals bijvoorbeeld het (gedeeltelijk) aflossen van de hypotheek na overlijden. Hiermee maakt u het mogelijk dat uw partner en/of kinderen in het huis kunnen blijven wonen. Deze verzekering heeft een tijdelijke dekking. Met een uitvaartverzekering dekt u de kosten van een uitvaart af. Hiermee betaalt u de kosten die komen kijken bij een uitvaart. Deze verzekering heeft een levenslange dekking.

Een uitvaartverzekering neemt veel zorgen en kosten uit handen van nabestaanden. Een gemiddelde uitvaart kost nu € 5.500,- exclusief grafrechten en een monument. Kosten in 2019 voor een graf in Smallingerland voor 20 jaar/ 2 pers. is ongeveer € 4.500,-  Een uitvaartverzekering is dus geen overbodige luxe.

Een uitvaartverzekering neemt veel zorgen en kosten uit handen van nabestaanden. De uitvaartkosten stijgen jaarlijks harder dan de kosten voor het levensonderhoud. Dit is al jaren zo. Een gemiddelde creamtie kost nu € 5.500,-. Afhankelijk van de keuze van asbestemming ( urnenhof, urnenmuur, sieraden etc.) kan dit bedrag hoger worden. Een uitvaartverzekering is dus geen overbodige luxe. Overigens is een begrafenis meestal duurder dan een crematie.

De prijzen van graven verschillen per begraafplaats/gemeente. Hoeveel een graf in de gemeente Smallingerland kost, vindt u in de kostenmeter. Wilt u de prijs weten van graven op andere begraafplaatsen? Informeert u dan bij de betreffende gemeente. Vaak is een familiegraf of "eigen" graf duurder dan een algemeen graf.

Ieder mens is uniek is en iedere uitvaart dus ook. Het regelen van een uitvaart is daarom altijd maatwerk. De wensen die mensen hebben bepalen voor een groot deel de kosten. Veel mensen vinden het prettig als de wensen vooraf besproken zijn. Een keer met uw naasten stilstaan bij uw wensen geeft rust. Zowel voor uzelf als straks voor uw nabestaanden. Uw wensen moeten ook financieel haalbaar zijn. Om die reden is het aan te raden om de verzekering die u afsluit af te stemmen op uw persoonlijke wensen. Met de natura sommenverzekering van De Laatste Eer Drachten kunt u zelf bepalen welke diensten u wilt afnemen. Aan de hand van de opgestelde uitvaartbegroting krijgt u inzicht in de kosten die bij uw wensen horen.

In een algemeen graf kunnen meerdere personen worden begraven die geen familie van elkaar zijn. Gedenktekens kunnen er beperkt worden geplaatst. In de wet staat dat een algemeen graf tien jaar lang niet geruimd mag worden.

Een familiegraf wordt alleen gebruikt door de betreffende familie. U huurt of koopt een familiegraf voor minimaal twintig jaar. Een familiegraf is duurder dan een algemeen graf. De hoogte van het bedrag verschilt per begraafplaats. Hoeveel een graf in de gemeente Smallingerland kost, vindt u in de kostenmeter. Wilt u de prijs weten van graven op andere begraafplaatsen? Informeert u dan bij de betreffende gemeente.

Tussen de prijzen van grafmonumenten zitten grote verschillen. Er zijn honderden soorten grafstenen van verschillende vormen en materialen en in verschillende prijsklassen. Ook een goedkoop grafmonument kost al gauw rond de € 1.000.

De Laatste Eer Drachten helpt families in een van de moeilijkste perioden in het leven. Al meer dan 90 jaar. Het verdriet kunnen we niet wegnemen; de zorgen wel. Wij verzekeren en regelen, als zelfstandige vereniging, de uitvaart en bieden u verschillende pakketten, zodat u kunt kiezen voor die uitvaartverzekering die perfect aansluit bij uw persoonlijke uitvaartwensen. Het is daarbij prettig om te weten dat wij een solide uitvaartverzekeraar zijn, met een uitstekend geregeld intern en extern toezicht op de financiën. Bovendien biedt een uitvaartverzekering bij De Laatste Eer Drachten u de zekerheid dat er altijd iemand van ons voor u klaarstaat op het moment dat het nodig is.

Nee, De Laatste Eer Drachten biedt een Natura Sommenverzekering. Met onze verzekering verzekert u een bedrag, dat is bedoeld voor de uitvaart. Bij een overlijden krijgt u dus de beschikking over het verzekerd bedrag en kunt u dit bedrag vrij besteden bij De Laatste Eer Drachten. Het voordeel van de Natura Sommenverzekering is dat u niet vastzit aan een pakket, maar zelf bepaalt welke diensten u voor het verzekerd bedrag afneemt. Bovendien heeft u de zekerheid dat de nabestaanden het verzekerde geld ook echt besteden aan de uitvaart. Door inflatie stijgen de kosten van een uitvaart in de loop van de tijd. Het verzekerde bedrag stijgt niet automatisch mee. Het is daarom raadzaam om iedere twee tot vijf jaar te toetsen of uw verzekerde bedrag nog volstaat.

Het maximale te verzekeren bedrag wordt vastgesteld in de algemene ledenvergadering van de maatschappij. Het tot op heden vastgestelde maximale te verzekeren bedrag is € 10.000,-

Ieder mens is uniek en geen twee uitvaarten zijn hetzelfde. De hoogte van de kosten van een uitvaart hangen samen met uw wensen. Na een overlijden kan het door alle emoties moeilijk zijn om hierover goede beslissingen te nemen. Het is daarom aan te raden om uw wensen vooraf met uw naasten te bespreken. Dat geeft rust. Om te zorgen dat uw wensen ook financieel haalbaar zijn, is het goed een verzekering af te sluiten die op uw persoonlijke wensen is afgestemd. Met de Natura Sommenverzekering van De Laatste Eer Drachten bepaalt u zelf welke diensten u voor het verzekerd bedrag wilt afnemen. Wilt u zicht krijgen op de kosten voor een uitvaart die aansluit bij uw wensen? Vul dan de kostenmeter in. Het maximale bedrag dat u bij De Laatste Eer Drachten kunt verzekeren is € 10.000,-

Ja, dat kan. Met de kostenmeter kunt u heel eenvoudig nagaan hoe hoog het verzekerd kapitaal moet zijn om te zorgen voor een uitvaart die past bij uw wensen. U ziet dan ook meteen hoeveel premie u betaalt. Via de website  kunt de aanpassing doorgeven of neem contact op met De Laatste Eer Drachten via telefoonnummer 0512-515 827.

Ja, dat kan. (Pleeg-)Kinderen tot 16 jaar zijn bij De Laatste Eer Drachten gratis meeverzekerd op uw polis. U kunt de gegevens van uw kinderen telefonisch of via de mail doorgeven.

Kinderen en/of pleegkinderen tot de leeftijd van 16 jaar van verzekeringnemer kunnen gratis worden meeverzekerd. De verzekering gaat pas in op het moment van melding van de gegevens van de mee te verzekeren persoon.

U betaalt premie tot u 65 bent geworden. Na uw 65ste verjaardag bent u premievrij. Dat betekent dat u dan geen premie meer hoeft te betalen, maar nog wel gewoon verzekerd bent. Komt u te overlijden, dan keert De Laatste Eer Drachten het verzekerd kapitaal aan uw nabestaanden uit.

Het verlies van een kind is een verdrietige gebeurtenis. Of en hoeveel recht u daarbij hebt op uitkering van het verzekerd bedrag, hangt van de leeftijd van het kindje af. De regels zijn als volgt:

 • Leeftijd tot vrucht van 14 weken: geen uitkering
 • Leeftijd vrucht 14 tot 24 weken: uitkering vindt plaats met en maximum van 20% volgens de richtlijnen bepaald in artikel 14, lid 2 van de verzekeringsvoorwaarden
 • Leeftijd vrucht vanaf 25 weken: uitkering vindt plaats met een maximum van 100% volgens de richtlijnen bepaald in artikel 14, lid 2 van de verzekeringsvoorwaarden

Voor uitkering van het bedrag waarop u recht hebt, heeft u een verklaring van een medicus nodig waarin staat hoe oud de vrucht is.

Overlijdt een kind of pleegkind tot de leeftijd van 16 jaar? Dan wordt het gemiddelde verzekerde bedrag van beide ouders uitgekeerd. Is één ouder lid van De Laatste Eer Drachten, dan wordt het verzekerde bedrag van deze ouder uitgekeerd. Het bovenstaande met in achtneming van het bepaalde in artikel 10 en 11 van de verzekeringsvoorwaarden.

Als u een premiebetaling tot 65 jaar heeft afgesloten en voor die leeftijd overlijdt, dan wordt de verzekering uitgekeerd. Uw nabestaanden hoeven de resterende premie niet te betalen.

Het bestuur van De Laatste Eer Drachten kan besluiten een recht op winstdeling toe te kennen. Dat betekent dat verzekerden meedelen in de winst die De Laatste Eer heeft gemaakt. Het gaat daarbij om leden die verzekerd waren op 31 december van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin tot winstdeling werd besloten. Het winstdelingsbedrag wordt samen met het verzekerd kapitaal uitgekeerd bij overlijden. De winstdeling is niet uitkeerbaar, maar wordt gebruikt om de aanpassing van het verzekerd kapitaal te dekken. Bij tussentijdse beëindiging van uw polis is de winstdeling niet uitkeerbaar. Meeverzekerde kinderen tot 16 jaar hebben geen recht op winstdeling.

 

Ja, dat kan.Neemt u contact met ons op voor het aanvragen van een nieuwe polis

 

Bij een waardevaste verzekering stijgt de waarde van de verzekering mee als de uitvaartkosten stijgen. Ook de premie wordt dan steeds hoger. Deze vorm van verzekeren heet ook wel indexeren.

Bij een verzekering met premie-indexering wordt de premie tijdens de premiebetalingsduur jaarlijks verhoogd met een percentage dat overeenkomt met de inflatie. De Laatste Eer Drachten kent geen indexering. Zolang u het verzekerd bedrag niet aanpast, blijft ook uw premie dus hetzelfde. We raden u wel aan om elke twee tot vijf jaar na te gaan of het verzekerde bedrag nog volstaat.

De Laatste Eer Drachten kent geen waardevaste verzekering/indexering. Zolang u het verzekerd bedrag niet aanpast, blijft ook uw premie dus hetzelfde. We raden u wel aan om elke twee tot vijf jaar na te gaan of het verzekerde bedrag nog volstaat. Want dit bedrag stijgt niet, maar door inflatie worden de kosten van een uitvaart wel steeds hoger.

De Laatste Eer Drachten beschouwt een verzekering als vervallen als de verzekerde een premieachterstand van 1 jaar heeft. Het bestuur deelt zijn besluit tot opzegging/royement mee via een aangetekend schrijven, onder opgave van redenen.

De premiebetaling vindt plaats per automatisch incasso. De eerste premiebetaling is aan het begin van de maand waarin de verzekering start. U kunt kiezen uit vooruitbetaling per maand, halfjaar of jaar.

Ja, dat kan. Iedereen kan gebruik maken van de diensten van De Laatste Eer Drachten. Zowel leden als niet-leden. Ook mensen die bij een landelijke organisatie zijn verzekerd, kunnen bij ons terecht. De ervaren uitvaartverzorgers van De Laatste Eer Drachten kennen de omgeving en plaatselijke tradities goed. Zij regelen de uitvaart helemaal naar de wens van de overledene of de nabestaanden, op een betrokken en persoonlijke manier.

Een uitvaart kost meer geld dan de meeste mensen op hun rekening hebben staan. En niemand weet wanneer hij komt te overlijden. Vaak is het dus verstandig om een uitvaartverzekering af te sluiten. U bent dan meteen vanaf het moment van afsluiten verzekerd. En u voorkomt dat uw nabestaanden naast het verdriet om uw overlijden worden opgezadeld met een onaangename financiële verrassing. Alleen als u over voldoende geld beschikt om uw uitvaart te kunnen bekostigen, kunt u ervoor kiezen om geen uitvaartverzekering af te sluiten. U kunt het geld dan op een spaarrekening zetten of in een deposito storten bij de Laatste Eer Drachten

Nee, De Laatste Eer Drachten verzorgt de uitvaart voor leden, niet-leden en verzekerden bij een landelijke organisatie(s). Kortom, iedereen kan gebruik maken van de diensten van De Laatste Eer Drachten. Onze ervaren uitvaartleiders ondersteunen u graag bij het vormgeven van een uitvaart waarop u met een goed gevoel kunt terugkijken.

Lid worden van de Onderlinge Uitvaartmaatschappij “De Laatste Eer Drachten” U.A is eenvoudig. U kunt via internet(website), mail, telefonisch of in persoonlijk gesprek een lidmaatschap/verzekering aanvragen.Voor minderjarige personen geldt dat de wettelijke vertegenwoordiger(s) de aanmelding moeten ondertekenen. Het bestuur beslist over de toelating. Het is niet mogelijk om het lidmaatschap en de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de uitvaartverzekeringsovereenkomst over te dragen naar een andere uitvaartmaatschappij of persoon.

Op http://uitvaartverzekering-drachten.nl kunt u aan de hand van uw wensen en gegevens zelf bepalen welke verzekering het beste bij u past. Vervolgens kunt u eenvoudig online een verzekering afsluiten. U bent verzekerd zodra de verzekering is afgesloten. 

Een uitvaart kost veel geld, gemiddeld zo’n € 5.500,-. Met de Natura Sommenverzekering van De Laatste Eer verzekert u uw uitvaart. Hiermee zorgt u ervoor dat uw nabestaanden naast het verdriet om uw overlijden geen zorgen hebben over kosten van de uitvaart.

Iedereen die 16 jaar of ouder is, kan in principe een verzekering/lidmaatschap afsluiten bij de Onderlinge Uitvaartmaatschappij “De Laatste Eer Drachten” U.A.

Het lidmaatschap van de Onderlinge Uitvaartmaatschappij “De Laatste Eer Drachten” U.A eindigd:

 • Door overlijden van het lid. De rechten van de overledene blijven uit hoofde van de met de maatschappij gesloten uitvaartverzekeringsovereenkomst onaangetast.
 • Als het lid/verzekeringsnemer het lidmaatschap opzegt. Opzegging kan alleen schriftelijk.

Als u overlijdt, keert de verzekeringsmaatschappij het verzekerde bedrag uit. U betaalt hiervoor premie. Als De Laatste Eer inschat dat de gezondheidssituatie van een nieuw lid zodanig is dat het risico op overlijden groter is dan gebruikelijk, kan het bestuur van De Laatste Eer Drachten overwegen u te weigeren als verzekerde.

Als u aan een ziekte of aandoening lijdt, kan en mag het bestuur van De Laatste Eer Drachten u weigeren als verzekerde. Een polis afgeven is dan voor De Laatste Eer Drachten een te groot financieel risico.

 

Heeft u een verzekering afgesloten en wilt u die weer opzeggen? Als u ons binnen 30 dagen na afgifte van de eerste polis een schriftelijke opzegging per ingangsdatum stuurt, bent u geen premie verschuldigd. Bij beëindiging moet u de polis aan ons terugsturen. Na ontvangst van de polis stort de Laatste Eer de betaalde premies terug op uw rekening. Bij een opzegging na de termijn 30 dagen betaalt u wel premie.

Alle rechten op verzekerde bedragen, voortvloeiend uit de verzekeringsovereenkomst, vervallen door het verloop van een termijn van vijf jaren. Die termijn begint op het moment waarop het recht geldend gemaakt had kunnen worden.

 

Als derden de uitvaart verzorgen buiten medeweten van De Laatste Eer Drachten, kan het recht op uitkering van het verzekerde bedrag vervallen. Dit is te bepalen door het bestuur van De Laatste Eer Drachten.

Bij iedere uitvaart zijn een aantal basiszaken nodig. Denk aan opbaring, vervoer, kist, drukwerk enzovoorts. De Laatste Eer Drachten neemt u voor dit alles de zorg uit handen zodra het overlijden bij ons bekend is. Wat er allemaal moet worden geregeld, bespreken onze ervaren uitvaartverzorgers samen met u.

Bij een Natura Sommenverzekering van De Laatste Eer Drachten verzorgt de verzekeraar de uitvaart. Hoe u het uitgekeerd bedrag bij De Laatste Eer Drachten besteed, bepaalt u zelf. Bij een kapitaal- of geldverzekering ontvangt de nabestaande het verzekerde bedrag en moet daarmee zelf een uitvaartondernemer zoeken en de uitvaart regelen. Ook als u niet bij De Laatste Eer Drachten verzekerd bent, kunt u ons opdracht geven tot het verzorgen van de gehele uitvaart.

Iedereen kan gebruik maken van de diensten van De Laatste Eer Drachten. Een uitvaart is een bijzonder moment, waarop je met een goed gevoel terug wilt kunnen kijken. De ervaren uitvaartleiders van De Laatste Eer Drachten kennen de omgeving en de lokale tradities goed en regelen de uitvaart helemaal naar de wens van de overledene en de nabestaanden, op een betrokken en persoonlijke manier.

Voor leden die een uitvaartverzekering hebben bij De Laatste Eer Drachten geldt het volgende. In de polisvoorwaarden van de natura verzekering van De Laatste Eer Drachten is een meldingsplicht opgenomen. Deze houdt in dat de nabestaanden het overlijden melden bij de uitvaartverzekeraar De Laatste Eer Drachten. U bepaalt welke uitvaartondernemer ingeschakeld dient te worden. In veel gevallen is dat onze eigen organisatie. In overige gevallen heeft De Laatste Eer Drachten contacten met andere uitvaartondernemingen om uitvaarten te verzorgen.

* Deze velden zijn verplicht

Bel 24/7 met 0512 - 515 827

 

Kijk ook op wat te doen bij overlijden