Rouwbegeleiding na een overlijden

DLE Drachten helpt u verder

Het verlies van een dierbare heeft ingrijpende gevolgen voor het levensverhaal van de nabestaanden. Een heel nieuwe periode breekt aan waarin de rouw en het verlies verwerkt moeten worden. Hoe ga je daarmee om als nabestaande? Sommige mensen slagen daarin met steun van familie en vrienden. Anderen hebben behoefte aan extra begeleiding. Zoekt u hulp bij uw rouwverwerking? De Laatste Eer Drachten helpt u graag verder. Wij werken hiervoor nauw samen met Minskenwurk - Centrum voor verlies en rouw

Harriette.jpg

Minskenwurk - Centrum voor verlies en rouw

Minskenwurk is een organisatie die mensen helpt bij het verwerken van verlies en rouw. Harriëtte Modderman van Minskenwurk is gespecialiseerd in psychosociale ondersteuning. Harriëtte: ‘Na een overlijden houdt DLE Drachten altijd contact met de nabestaanden. Dit heet nazorg. Soms blijkt dan dat iemand vastloopt in het leven zonder de overledene. DLE verwijst diegene dan door naar Minskenwurk.’ Zo’n doorverwijzing is geheel vrijblijvend; u bent niet verplicht om er gebruik van te maken. Harriëtte: ‘Bij Minskenwurk bieden we mensen handvatten om contact te maken met verlies én herstel. Meestal zijn vier afspraken voldoende voor mensen om het leven weer op te kunnen pakken. Maar natuurlijk kunnen ze ook daarna altijd bij mij terecht voor ondersteuning.’

Rouw uit zich op allerlei manieren

‘Rouw en verlies kan heel zwaar zijn, maar dat is voor iedereen anders’, weet Harriëtte. ‘Soms past het verlies in de levensloop, bijvoorbeeld wanneer de overledene een hoge leeftijd heeft mogen bereiken na een mooi leven. Maar soms staat het verlies haaks op de levensloop. Bijvoorbeeld bij het verlies van een kind, dan zijn mensen extra kwetsbaar. Rouw en verlies kunnen zich uiten op allerlei manieren. Bijvoorbeeld somberheid en veel piekeren. Maar denk ook aan verstoorde relaties in het gezin of op het werk. Soms gaat het zo ver dat mensen helemaal vastlopen in hun rouw en in hun leven, ze kunnen dan niet meer functioneren. We noemen dat een rouwstoornis.’ 

Ziek worden van rouw

Vastlopen in de rouw heeft niet alleen te maken met het verlies zelf, maar soms ook met de reacties uit de omgeving, aldus Harriëtte. ‘Wanneer iemand jarenlang heeft gezorgd voor de overledene. Denk bijvoorbeeld aan de partner van iemand die na een jarenlange, slopende ziekte is overleden. Die partner kan na het overlijden gevoelens ervaren van opluchting en nieuw geluk. Dat is heel natuurlijk. Maar de omgeving reageert daar niet altijd begripvol op. Daar kan zo iemand letterlijk ziek van worden. Ook worden nabestaanden soms langdurig in beslag genomen door het regelen van alle zaken na het verlies van hun dierbare. Er is dan geen ruimte om het verlies goed te verwerken. Wanneer die ruimte er na lange tijd wel is, kan dat onverwacht hard aankomen.

Rouw bij kinderen

Voor kinderen ligt het rouwproces nog weer anders, benadrukt Harriëtte. ‘Kinderen ‘her-rouwen’. Dat betekent dat ze de rouw in kleine stukjes verwerken. Op belangrijke verandermomenten in hun leven komt de rouw weer even terug, om opnieuw verwerkt te worden op een manier die op dat moment past bij hun ontwikkeling. Een kind van vier rouwt niet anders als een volwassene van 63. Echter, de hersenen van kinderen van vier zijn wel anders ontwikkeld. Ze begrijpen de wereld en dus ook de rouw anders. Niet de rouw is anders, de leeftijd is anders en hierdoor mede bepalend voor hoe kinderen rouwen.’ 

Wat je ook ervaart, het is natuurlijk

Rouwbegeleiding door Minskenwurk bestaat zoals gezegd meestal uit vier afspraken met Harriëtte. ‘Indien nodig help ik eerst met het ordenen van het leven na het verlies. Want soms zitten de vele regeldingen de rouwverwerking in de weg. Tijdens de gesprekken leg ik uit wat rouw eigenlijk is, hoe het mentaal werkt en hoe het ook lichamelijk kan doorwerken. Ik help mensen niet alleen om contact te maken met hun verdriet, maar ook met goede herinneringen aan vroeger en positieve gevoelens na het overlijden. Ik noem dat normaliseren: wat je ook ervaart, het is natuurlijk en het hoort erbij – ook als het lastig voor je is, want dat is rouwen soms. Belangrijk is ook dat nabestaanden leren vertrouwen op hun intuïtie. Want vaak voelen ze zelf heel goed aan wat goed voor hen is, terwijl hun omgeving daar afwijzend tegenover kan staan. Zo werken we samen toe naar begrip en inzicht om te kunnen herstellen.’

Meer informatie:

Minskenwurk – Centrum voor Verlies en Rouw
Harriëtte Modderman
06-20952877
info@centrumvoorverliesenrouw.nl