Over De Laatste Eer Drachten

Uitvaartzorg vanuit oprechte betrokkenheid

De Laatste Eer is dé uitvaartvereniging in Drachten en omstreken. Ons doel is om u ondersteuning, begeleiding en rust te bieden rondom een overlijden. Wij helpen u vanuit oprechte persoonlijke betrokkenheid. Ons team van uitvaartverzorgers staat samen met u stil bij de mens die de overledene was en bij de waarde van een uniek mensenleven. Dit doen we met een open blik naar tradities, levensovertuigingen en persoonlijke wensen van zowel de overledene als de nabestaanden.

Onze drie pijlers

De Laatste Eer Drachten ondersteunt u op het gebied van:

Uitvaartzorg gericht op een persoonlijk afscheid

Een uitvaart gaat over de dood, maar misschien nog wel meer over het leven. Daarom ondersteunen we u niet alleen met het regelen van alle praktische zaken en informatieverstrekking rondom de uitvaart. Minstens zoveel aandacht schenken we aan het persoonlijke en menselijke aspect. Aan het delen van levensverhalen, herinneringen, de betekenis die de overledene had en de plek die hij of zij innam. Ook het delen van pijn en verdriet staat wat ons betreft centraal bij de uitvaart. Want als geen ander weten we dat dit de nabestaanden helpt bij hun verwerkingsproces. Juist door de mens en het leven centraal te stellen, maken we van het afscheid een liefdevol loslaten.

Uitvaartverzekering zonder winstoogmerk

Kiezen voor een uitvaartverzekering bij De Laatste Eer is kiezen voor zekerheid. Wij zijn een uitvaartvereniging met een groot ledenaantal en een degelijke, solide basis. Dit vormt de waarborg voor continuïteit en kwaliteit van uw verzekering; nu en in de toekomst. De Laatste Eer heeft geen winstoogmerk en we kunnen besluiten om u winstdeling toe te kennen. Zo behartigen we de belangen van onze leden op een zo integer mogelijke manier.

Benieuwd naar uw premie?

Geboortedatum: