Historie

Sinds 1918

Al bijna 100 jaar levert De Laatste Eer Drachten kwalitatief hoogstaande uitvaartzorg. In de eeuw die achter ons ligt, is er op het gebied van uitvaartzorg heel wat veranderd. Begin 1900 was het bij een overlijden nog gebruikelijk dat de buren van de overledene werden ingeschakeld voor het verzorgen van de begrafenis of crematie. En een uitvaart verliep vrij standaard. In de loop van de decennia zijn de uitvaarten professioneler en persoonlijker geworden.

Met elkaar, voor elkaar

In 1918 richtten de inwoners van een aantal straten in het centrum van Drachten de vereniging De Laatste Eer op, om zo zorg te dragen voor een waardig afscheid bij een overlijden. In de loop der jaren groeide De Laatste Eer uit van een kleine ‘buurtvereniging’ tot een moderne uitvaartorganisatie met een groot aantal leden. De sociale burenhulpgedachte die ooit de basis vormde voor het oprichten van de uitvaartvereniging, is altijd een belangrijke drijfveer gebleven. Persoonlijk contact en aandacht voor alle gewenste details blijven onverminderd belangrijk. Daarmee is De Laatste Eer Drachten nog altijd een uitvaartorganisatie die dicht bij de mensen staat.

Tradities en gebruiken

In Drachten en de dorpen er omheen heersten veel verschillende tradities rondom de dood. Veel daarvan kwamen voort uit oud bijgeloof. Zo werd de overledene bijvoorbeeld altijd met ‘de voeten vooruit' het sterfhuis uit gedragen, diens waskom werd stukgeslagen, de klok werd stilgezet en de luiken van het huis werden gesloten tot de begrafenis. Ook tegenwoordig kennen we nog diverse tradities en erkennen we de waarde en betekenis daarvan. Wilt u bij het vormgeven van de uitvaart bepaalde tradities volgen, dan helpen we u daar graag bij.

De Laatste Eer Drachten

De wet stelt tegenwoordig andere eisen aan het verzekeren en verzorgen van uitvaarten dan vroeger. Toch vormt de historische achtergrond nog altijd de basis voor de manier waarop wij met ons werk bezig zijn: met persoonlijke aandacht en vanuit grote betrokkenheid en respect voor de wensen van de overledenen en de nabestaanden. Wij streven naar het bieden van de hoogst mogelijke kwaliteit in uitvaartzorg. Dat doen we, omdat we geloven dat we alleen zo van werkelijke betekenis kunnen zijn bij het liefdevol loslaten van uw dierbare.

 

Kennismaken met De Laatste Eer Drachten? Neem contact op.

24 uur per dag bereikbaar op
telefoonnummer: 0512 - 515 827