Nazorg na overlijden

 

Loslaten doe je niet van de een op andere dag. Rouwen en een manier vinden om verder te leven met een verlies kost tijd. Daarom eindigt onze ondersteuning niet bij de uitvaart.

Na de uitvaart begint het pas

Een verlies verwerken is zeer ingrijpend. Familie en vrienden, uitvaartverzorgers, het internet en professionals (via huisarts) kunnen u tot steun zijn bij het verwerkingsproces. Naast vragen over het omgaan met het verlies worden mensen die een dierbare hebben verloren ook geconfronteerd met allerlei zaken van puur zakelijke en praktische aard. Voorbeelden zijn het regelen van pensioen en uitkering, geblokkeerde bankrekeningen, wijzigingen met betrekking huursubsidie en zorgverzekeraar, het inlichten diverse instanties, de notaris.

Nazorggesprek

Ongeveer zes tot zeven weken na de uitvaart neemt de nazorgconsulent van De Laatste Eer Drachten telefonisch contact met u op. Hij vraagt daarbij of u behoefte heeft aan een kosteloos en vrijblijvend nazorggesprek. In een nazorggesprek bespreken we hoe het met u gaat en waarin u eventueel nog ondersteuning wenst. Dat kunnen praktische zaken zijn, maar het kan ook zijn dat u behoefte heeft aan rouwbegeleiding. Heef u om welke reden dan ook geen behoefte aan een nazorggesprek, dan kunt u dat natuurlijk aangeven.

Wat komt er in de orde tijdens een nazorggesprek?


In het gratis nazorggesprek kunnen de volgende gesprekspunten aan bod komen:

  • Heeft u behoefte om na te praten over de periode voorafgaand aan het overlijden, of over het leven van de overledene?
  • Zijn er zaken die administratief nog moeten worden afgehandeld?
  • Heeft u vragen over het overlijden of de omgang met het overlijden in de familie? Of over de uitvaart, de factuur of andere zaken? In het nazorggesprek is er alle ruimte om vragen te stellen en kanttekeningen te plaatsen.
  • Heeft u nog verdere ondersteuning nodig?
Administratieve en praktische nazorg na een uitvaart

Na de uitvaart zullen veel praktische zaken moeten worden geregeld. Bijvoorbeeld het afwikkelen van de erfenis, het regelen van een aantal financiële zaken, het eventueel aanvragen van uitkeringen, het aangifte doen van de inkomstenbelasting, het informeren van instanties, het beëindigen van lidmaatschappen of abonnementen, het afhandelen van verzekeringszaken, het afsluiten van sociale-mediaprofielen etc. De Laatste Eer Drachten helpt u op weg met een gratis checklist (Gids na overlijden), waarop de belangrijkste zaken staan aangegeven, inclusief de adressen van instanties in de regio.

Gids na overlijden

Nadat wij de uitvaart verzorgd hebben, ontvangt u kosteloos de gids ”ZORGEN ERNA” toe. In dit boekje vindt u adressen van verschillende instanties waar u terecht kunt voor meer informatie, hulp of begeleiding. Voor jonge kinderen en hun ouders beschikt De Laatste Eer Drachten over speciaal over dit onderwerp geschreven boekjes.

Rouwbegeleiding

Ups en downs ervaren, verdrietig zijn, dat is heel normaal na een verlies. Maar soms is het gemis zo groot en is er zoveel veranderd door het overlijden van een dierbare, dat iemand niet weet hoe hij verder kan. Onze nazorgconsulent kan u informeren over mogelijkheden voor rouwbegeleiding en de tarieven die worden gehanteert.

Gratis online extra hulp

Heeft De Laatste Eer Drachten de uitvaart verzorgd? Dan kunt u als nabestaande gebruikmaken van een extra gratis online hulpservice. Onze website biedt de mogelijkheid om een antwoord te krijgen op allerlei vragen over praktische zaken. U heeft ook de mogelijkheid om zelf een werkboek te maken, waardoor u snel een goed overzicht krijgt van deze nieuwe situatie en de nog te regelen kwesties. Ervaring leert dat het werkboekje extra steun en vastigheid geeft. Zo krijgt u sneller overzicht over de zakelijke afwikkeling na een overlijden, die wel een jaar kan duren.

Uiteraard blijft bij ons de persoonlijke nazorg en advisering voorop staan en zien we deze mogelijkheid slechts als toevoeging aan ons servicepakket.

 

Vragen of hulp nodig na een uitvaart? Neem contact op.

Bel 24/7 met 0512 - 515 827

 

Kijk ook op wat te doen bij overlijden