Begrafenis in Drachten of omgeving? Vertrouw op De Laatste Eer

Begrafenisondernemer in Drachten sinds 1918

Is een dierbare van u overleden? Dan is De Laatste Eer er voor u. Voor elke begrafenis in Drachten en omgeving zijn wij al ruim een eeuw dé begrafenisondernemer. U vindt ons naast begraafplaats Slingehof Drachten. De Laatste Eer biedt u 24/7 houvast en betrokkenheid, zowel tijdens de begrafenis als daarna. En we helpen leden én niet-leden. Van oudsher zijn we een typisch Drachtster begrafenisonderneming, maar vandaag de dag zoeken we altijd naar een eigentijdse balans tussen traditie en persoonlijke invulling. Samen met u maken we de begrafenis tot een liefdevol loslaten. 

Kiezen voor een begrafenis in Drachten

Iedereen is vrij om de eigen begraafplaats te kiezen. Vaak kiezen mensen voor een begrafenis in Drachten of omgeving omdat dit hun eigen woon- of geboorteplaats is. Ook speelt mee dat er dan een gedenkplaats dichtbij is voor de nabestaanden. Verder komt het voor dat mensen begraven in Drachten willen worden bij een dierbare die al eerder is overleden.

Wanneer u kiest voor een begrafenis in Drachten kunt u meestal terecht op de begraafplaats van uw voorkeur. U kunt dan beschikken over een familiegraf. Van het familiegraf huurt u gebruikersrecht voor een vastgestelde periode, minimaal 10 jaar. U bepaalt dan als nabestaande zelf wie erin worden begraven. Verlenging van de huurperiode is over het algemeen mogelijk. Voor monumenten en gedenktekens gelden per begraafplaats in Drachten verschillende voorschriften en regels. Onze uitvaartverzorgers informeren u graag verder over een begrafenis in of rond Drachten.

Begraafplaatsen in Drachten en omgeving:

- Begraafplaats Slingehof Drachten

Hier worden huurgraven uitgegeven. Begraafplaats Slingehof beschikt ook over een urnenveld met urnenmuur. Het is ook mogelijk om as te verstrooien op deze begraafplaats. Dit kan dan op een algemeen strooiveld of op een persoonlijk strooivak.

- Zuiderbegraafplaats Drachten

Dit is de oudste algemene begraafplaats in Drachten. Op de Zuiderbegraafplaats worden huurgraven uitgegeven voor één persoon of voor twee personen naast elkaar. Op het achterste veld is ruimte voor urnengraven en kan as worden verstrooid op een persoonlijk strooivak of op het algemene strooiveld. Naast de algemene begraafplaats is hier ook een kerkelijk gedeelte. Graven worden hier uitgegeven via de PKN (Protestantse Kerk in Nederland). Ook hier is het sinds kort mogelijk om as te verstrooien op een ‘eigen’ stukje grond of op het algemene strooiveld.

- Begraafplaats Wâldhôf Drachten (Opeinde)

Dit is de nieuwste algemene begraafplaats in Drachten. Op De Wâldhôf worden huurgraven uitgegeven voor één persoon of voor twee personen naast of boven elkaar. Er zijn ook een urnenveld, urnenmuur en graven voor mensen met een islamitische geloofsovertuiging. As kan hier verstrooid worden op het algemene strooiveld of op een persoonlijk strooivak.

- Noorderbegraafplaats Drachten

De Noorderbegraafplaats is eigendom van de PKN (Protestantse Kerk in Nederland). De beheerder regelt de uitgifte van de graven. In overleg met de beheerder wordt een graf uitgegeven.

- Begraafplaats “Jezus Leeft” Drachtstercompagnie

Deze begraafplaats is sinds augustus 2004 eigendom van de Gemeente Smallingerland. Alle graven op deze begraafplaats zijn huurgraven. Ze zijn uitsluitend geschikt voor het begraven van één persoon.

Begraven wanneer?

Volgens de Nederlandse wet mag een overledene niet eerder dan 36 uur en niet later dan 6 werkdagen na het overlijden worden begraven. (Hierbij tellen weekenden en feestdagen niet mee.) De burgemeester of officier van justitie kan toestemming geven om af te wijken van deze regel.

Graf reserveren 

Wanneer u begraven wilt worden op een bepaalde plek kunt u deze al bij leven reserveren. Ook het reserveren van meerdere plekken naast elkaar is mogelijk. U betaalt een reserveringstarief per graf per jaar.

Uitleg soorten graven

-      Particulier graf 

Ook wel eigen graf genoemd. Hier bepaalt u zelf wie er in het graf komt te liggen. In een familiegraf kunnen twee tot vier mensen bij elkaar begraven worden. In principe kan iedereen begraven worden op een algemene begraafplaats. De huurtermijn voor deze graven kan steeds verlengd worden door de nabestaanden.

-      Algemeen graf

Hierin worden twee of drie mensen begraven die elkaar niet gekend hoeven te hebben, maar die wel kort na elkaar zijn overleden. Een algemeen graf mag geruimd worden tien jaar nadat de laatste overledene in het graf is begraven.

-      Kerkelijke of bijzondere begraafplaatsen

Hier gelden vaak eisen wie er begraven mag worden. Men moet bijvoorbeeld lid zijn van de kerk of inwoner zijn van de plaats.

-      Urnengraf

Hierin wordt na een crematie een urn geplaatst. Net als voor een ‘gewoon’ graf betaalt u grafkosten voor een urnengraf.

Meer weten over een begrafenis in Drachten? Neem contact op.