Wat regelen bij overlijden?

Wat te doen bij overlijden? De eerste stappen.

In de eerste uren na een overlijden is er ruimte voor uw emoties en om even tot rust te komen. Maar er moet ook veel geregeld worden, ook al staat uw hoofd op dit moment waarschijnlijk niet naar praktische zaken. Om het u makkelijker te maken, kunt u de stappen hieronder volgen. U kunt deze kaart ook uitprinten en bewaren bij uw verzekeringsdocumenten.

Stap 1: Direct regelen

 • Een overlijden moet door een arts officieel bevestigd worden. Bel bij een overlijden thuis de huisarts of zijn/haar waarnemer. Buiten kantooruren belt u de huisartsenpost.
 • Bij een overlijden in het ziekenhuis/zorgcentrum hoeft u niet zelf een arts in te schakelen. Dat doet de zorginstelling voor u.
 • Licht de belangrijkste naasten in.
 • Neem contact op met De Laatste Eer Drachten. Wij zijn dag en nacht bereikbaar op telefoonnummer 0512-515827. Eén van onze uitvaartverzorgers maakt een afspraak met u en ondersteunt en begeleidt u vanaf nu tot na de uitvaart.

Stap 2: Opzoeken en klaarleggen

 • Leg kleding voor de overledene klaar.
 • Zoek - als het er is - het ingevulde boekje “Wensen voor later” op.
 • (Maak) een adressenlijst voor het versturen van de rouwkaarten.
 • Verzamel de polis(sen) van eventuele uitvaartverzekeringen.
 • Leg het trouwboekje (indien aanwezig), paspoort of identiteitsbewijs klaar.

Stap 3: Regelen met hulp van De Laatste Eer Drachten

 • Verzorgen van de overledene. Wilt u de overledene zelf verzorgen? Of doet u dit liever samen met ons? Dat is aan u.
 • Opbaren van de overledene. Dat kan thuis of in een uitvaartcentrum.
 • De uitvaart vormgeven volgens de wensen van de overledene en de nabestaanden.
 • Een liturgie samenstellen en drukken.
 • Rouwkaarten drukken en versturen.
 • Eventueel een rouwadvertentie opstellen.
 • Aangifte van overlijden doen bij de gemeente.
 • Uitkeringen verzekeringspolis(sen)
Meldingsplicht bij een overlijden

Voor leden die een uitvaartverzekering hebben bij De Laatste Eer Drachten, geldt het volgende. In de polisvoorwaarden van de natura verzekering van De Laatste Eer Drachten is een "meldingsplicht" opgenomen. Deze "meldingsplicht" houdt in dat de nabestaanden het overlijden moeten melden bij de uitvaartverzekeraar De Laatste Eer Drachten. U bepaalt zelf welke uitvaartondernemer moet worden ingeschakeld. In veel gevallen is dat de eigen organisatie van De Laatste Eer Drachten. In overige gevallen heeft De Laatste Eer Drachten contacten met andere uitvaartondernemingen om uitvaarten te verzorgen. 

Eerste gesprek met de uitvaartverzorger

Als u na het overlijden van uw naaste De Laatste Eer Drachten belt, maakt de uitvaartverzorger een afspraak met u. Tijdens deze eerste afspraak neemt de uitvaartverzorger samen met u de wensen door. Hij of zij gaat met u na of de overledene een uitvaart- of levensverzekering had en/of eventueel een wilsbeschikking. Daarbij informeert de uitvaartverzorger u over wat te regelen na het overlijden, zoals aangifte van overlijden doen. Uiteraard helpen we u ook met de tekst voor de rouwbrief en het opstellen en plaatsen van de rouwadvertentie. Ook bespreekt hij of zij met u waar de overledene zal worden opgebaard. Verder neemt u samen de uitvaart door.

Persoonlijke uitvaart

Een uitvaart kunt u niet overdoen. Wij helpen u graag om van de begrafenis of crematie een persoonlijk afscheid te maken, waarop u straks met een goed gevoel kunt terugkijken. Er zijn veel mogelijkheden om van de uitvaart een bijzondere gebeurtenis te maken, die past bij uw wensen en die van de overledene.

Respect voor uitvaartwensen

In het eerste gesprek met de uitvaartverzorger passeren een aantal vragen de revue. Zoals die naar de keuze tussen begraven of cremeren. En de vraag waar en wanneer de uitvaartplechtigheid moet plaatsvinden. Misschien weet u of de overledene begraven of gecremeerd wilde worden en zijn er speciale wensen vastgelegd voor de uitvaartplechtigheid. Zo niet, dan zal de uitvaartverzorger samen met u overleggen hoe de uitvaart eruit komt te zien. Welke kist, welke bloemen, welke muziek? Er is heel veel mogelijk, waarschijnlijk meer dan u denkt. Onze uitvaartverzorger denkt graag met u mee om van het afscheid een liefdevol loslaten te maken. Een afscheid waaraan u met een goed gevoel kunt terugdenken en dat u helpt om daarna zelf verder te kunnen.

Verzorging van de overledene

Ook bij het geven van de laatste zorg kan de uitvaartverzorger u van dienst zijn. Onze ervaren medewerkers kunnen de verzorging op iedere gewenste plek voor u realiseren, ook thuis. Als nabestaande kunt u daarbij aanwezig zijn of dat zelf uitvoeren, met of zonder onze begeleiding. Ook hiervoor geldt: uw wensen staan voorop. De Laatste Eer Drachten regelt het overbrengen van de overledene van de plaats van overlijden naar de plaats van verzorgen en/of opbaren.

 

Overlijden melden? Bel 0512-515 827 (dag en nacht bereikbaar, ook als niet-lid bent of elders verzekerd).

 

24 uur per dag bereikbaar op
telefoonnummer: 0512 - 515 827